jump to navigation

វិធីបង្កើត Apple ID សំរាប់ App Store ប្រទេសកម្ពុជា ដោយមាន ឬមិនមាន VISA កាត ខែមិថុនា 27, 2014

Posted by វិទ្យាល័យ គិរីវង់ in គ្មាន​ចំណាត់ក្រុម.
trackback

iPad-App-Store

App Store របស់ Apple គឺសម្បូរទៅដោយ មិនត្រឹមតែ កម្មវិធី និងហ្គេម ត្រូវបង់លុយនោះទេ តែវាក៏សម្បូរ កម្មវិធី និងហ្គេម Free ច្រើនដែររួមមាន Facebook, Twitter, Skype និង Yahoo! Messenger ជាដើម។ ដើម្បីអាចដោនឡូដកម្មវិធី និងសេវា មិនគិតថ្លៃ មួយចំនួនរបស់ Apple តំរូវអោយលោកអ្នក ត្រូវបង្កើតគណនី Apple ID ជាមុនសិន។
បច្ចុប្បន្ន Apple បានបង្កើត App Store សំរាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយ ដូចនេះ លោកអ្នក អាចចុះឈ្មោះ ដោយប្រើ អសយដ្ឋាន ដែលនៅ ប្រទេសកម្ពុជាបាន ហើយ សំរាប់ការទូទាត់ ការទិញទំនិញវិញ គឺមាន 4 ជំរើស គឺ តាមរយៈកាត VISA, Master, Amex និង None។ None គឺជា ជំរើស សំរាប់លោកអ្នក ដែលមិនមានកាត VISA ហើយមិនមានតំរូវការទិញកម្មវិធី លើ App Store។

សំរាប់លោកអ្នក ដែលចង់ទិញកម្មវិធី ឬហ្គេម ដោយស្របច្បាប់ លើ App Store លោកអ្នក អាចប្រើ កាត ATM ប្រភេទ VISA បាន ហើយបច្ចុប្បន្ន មានធនាគារ ជាច្រើន បានផ្តល់សេវានេះ ដូចជា SBC, Acleda និង FTB ជាដើម។ ធនាគារ អាចនឹងគិតសេវាប្រចាំខែ សំរាប់ការប្រើ VISA កាត ហើយ VISA កាត របស់ធនាគារខ្លះ គឺប្រើបានតែ ក្នុងស្រុកប៉ុណ្ណោះ។ លោកអ្នក គួរប្រើ VISA ដែលអាច ទូទាត់សាច់ប្រាក់ ក្រៅប្រទេសបាន។ សំរាប់ក្រុមការងារយើង យើងប្រើ កាត ATM VISA របស់ ធនាគារ SBC ព្រោះ ធនាគារនេះ មិនគិតថ្លៃសេវាកាត VISA រយៈពេល 1 ឆ្នាំដំបូង។
ផលប្រយោជន៍នៃការទិញហ្គេម ស្របច្បាប់ គឺលោកអ្នក មានសិទ្ធិទទួលបាន ការ Update ដោយឥតគិតថ្លៃជារៀងរហូត នៅពេលដែល ម្ចាស់កម្មវិធី update កម្មវិធី ឬហ្គេមរបស់គេ ហើយតំលៃ កម្មវិធី ឬហ្គេមល្បីៗ ភាគច្រើន គឺមិនថ្លៃទេ ត្រឹម $0.99 ប៉ុណ្ណោះ។ ដើម្បីបង្កើតគណនីនេះ Apple ID សំរាប់ App Store ប្រទេសកម្ពុជា សូមអនុវត្តន៍ តាមវិធី ដូចខាងក្រោមនេះ។

តំរូវការជាមូលដ្ឋានៈ
-iPhone/ iPod Touch/ iPad ដែលភ្ជាប់អ៊ីនធើណែតតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ ឫ WiFi
-គណនីអ៊ីម៉េល (Google, Yahoo, …)
ចំណាំ: សំរាប់ លោកអ្នក ដែលចង់បង្កើត Apple ID ដោយមិនចាំបាច់មាន វីសា ឫក្រេឌីតកាត សំរាប់ App Store (United State) សូមចូលទៅទីនេះ: http://wp.me/p1DX6F-1vI
វិធីបង្កើត
Apple-Account.01-200x300

Apple-Account.02-200x300

Apple-Account.03-200x300

Apple-Account.04-200x300

Apple-Account.05-200x300

Apple-Account.06-200x300
1.ជាដំបូង សូមចុចបើកកម្មវិធី App Store រួចចុច Top 25 នៅផ្នែកខាងក្រោម បន្ទាប់មក ចុច Top Free នៅម៉ឺនុយខាងលើ។ ចុចលើកម្មវិធី ណាមួយ រួចចុចលើប៊ូតុង FREE-> INSTALL បន្ទាប់មក រើសយក Create New Apple ID។

2. រើសយក Store: Cambodia ហើយចុចប៊ូតុង Next។ រំកិលអេក្រង់ទៅខាងក្រោម រួចចុចប៊ូតុង Agree។

Apple-Account.08-200x300

Apple-Account.09-200x300

Apple-Account.10-200x300

Apple-ID-Account.071-200x300
3. បន្ទាប់មក ធ្វើការវាយព័ត៌មានចូលដូចតទៅៈ
– Email: វាយឈ្មោះអ៊ីម៉េលណាមួយ ដែលលោកអ្នក កំពុងប្រើ (ឈ្មោះអ៊ីម៉េលនេះ នឹងក្លាយជា ឈ្មោះ Apple IDរបស់លោកអ្នក)
– Password: វាយលេខសំងាត់សំរាប់គណនី Apple ID (លេខសំងាត់នេះ ត្រូវមានយ៉ាងហោចណាស់ ក៏អក្សរធំមួយ និងលេខមួយដែរ)
– Verify: វាយលេខសំងាត់ម្តងទៀត
– Question: សរសេរសំណួរអ្វីក៏បាន
– Answer: សរសេរចំលើយនៃសំណួរខាងលើ
– Month: ខែដែលលោកអ្នកកើត
– Day: ថ្ងៃដែលលោកអ្នកកើត
– Year: ឆ្នាំដែលលោកអ្នកកើត
រួចចុចប៊ូតុង Next
Apple-Account.11-200x300

Apple-Account.12-200x300

Apple-Account.13-200x300

ជំរើសទូទាត់ None សំរាប់អ្នកមិនមាន VISA កាត
4.1. សំរាប់អ្នកដែលមាន VISA កាត សូមរំលងទៅជំហានទី 4.2។ តែសំរាប់អ្នក ដែលមិនមាន VISA កាត សូម រើសយក None ក្នុងប្រអប់ Payment Method បន្ទាប់មក បំពេញព័ត៌មានដូចតទៅៈ
– iTunes Gift Cards and Certificates: សូមទុកទំនេរ រំលងចោល
– Title: រើសយក Mr. ឫ Ms.
– First Name: ឈ្មោះលោកអ្នក (មិនចាំបាច់វាយឈ្មោះពិតក៏បាន)
– Last Name: ត្រកូលរបស់លោកអ្នក
– Address: វាយលេខផ្ទះ និងលេខផ្លូវ
– Province: រើសក្រុង ឬខេត្ត
-Postal: វាយ 12000 សំរាប់ប្រៃសណីយទូទៅ (ចំណាំ: សំរាប់អ្នកនៅភ្នំពេញ អាចរកលេខប្រៃសណីយខណ័្ឌដែលខ្លួនស្នាក់នៅ តាមរូបខាងក្រោម)
– Phone: វាយលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក (កូឡោនទីមួយ សំរាប់ក្បាលប្រព័ន្ធ ហើយកូឡោនទីពីរ សំរាប់លេខទូរស័ព្ទ)
រួចចុចប៊ូតុង Next-> Done
ចំណាំ: ជំរើស None នឹងបង្ហាញក្នុងប្រអប់ Payment Method លុះត្រា តែលោកអ្នក បើក App Store ហើយ ចុចដោនឡូដកម្មវិធីដែល Free រួចសឹុមចុះឈ្មោះ បង្កើត Apple ID តាមក្រោយ ទើបឃើញពាក្យថា None នេះ
Apple-ID-Account.14a-200x300

Apple-ID-Account.15a-200x300

Apple-ID-Account.16a-200x300

Apple-ID-Account.17a-200x300

ជំរើសទូទាត់តាម VISA សំរាប់អ្នកមាន VISA កាត
4.2. សំរាប់លោកអ្នក ដែលប្រើ VISA កាត សូមរើសយក VISA ក្នុងប្រអប់ Payment Method រួចវាយ ព័ត៌មានកាត VISA របស់លោកអ្នក ចូល:
PAYMENT CARD
– Card Number: សូមវាយលេខកាត (លេខកាត 16 ខ្ទង់ ដែលនៅផ្នែកខាងមុខកាត)
– Security Code: សូមវាយលេខកូដសុវត្ថិភាព (លេខ 3 ខ្ទង់ ដែលនៅខាងក្រោយកាត)
EXPIRATION DATE
– Month: វាយខែ ដែលកាត VISA អស់សុពលភាព (រកមើលពាក្យ VALID THRU ដែលនៅផ្នែកខាងមុខកាត)
– Year: វាយឆ្នាំ ដែលកាត VISA អស់សុពលភាព (រកមើលពាក្យ VALID THRU ដែលនៅផ្នែកខាងមុខកាត)
ចំណាំ: បើសិនលោកអ្នក មិនច្បាស់ទាក់ទងនឹង ព័ត៌មានកាត VISA គួរសួរបញ្ជាក់ ធនាគារ របស់លោកអ្នក
Apple-ID-Account.31-200x300

Apple-ID-Account.30-200x300

បន្ទាប់មក រួចវាយ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនចូល:
– Title: រើសយក Mr. ឫ Ms.
– First Name: ឈ្មោះលោកអ្នក (មិនចាំបាច់វាយឈ្មោះពិតក៏បាន)
– Last Name: ត្រកូលរបស់លោកអ្នក
– Address: វាយលេខផ្ទះ និងលេខផ្លូវ
– Province: រើសក្រុង ឬខេត្ត
-Postal: វាយ 12000 សំរាប់ប្រៃសណីយទូទៅ (ចំណាំ: សំរាប់អ្នកនៅភ្នំពេញ អាចរកលេខប្រៃសណីយខណ័្ឌដែលខ្លួនស្នាក់ តាមរូបខាងក្រោម)
– Phone: វាយលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក (កូឡោនទីមួយ សំរាប់ក្បាលប្រព័ន្ធ ហើយកូឡោនទីពីរ សំរាប់លេខទូរស័ព្ទ)
រួចចុចប៊ូតុង Next-> Done
Apple-Account.19-200x300

Apple-Account.20-200x300

Apple-Account.21-200x300

Apple-Account.22-200x300
5. ចូលទៅបើកអ៊ីម៉េលរបស់លោកអ្នក នោះលោកអ្នក នឹងបានឃើញ ម៉េលមួយពី Apple។ បើកម៉េលនោះ រួចចុចលើពាក្យ Verify Now។ បន្ទាប់មកវាយ ឈ្មោះអ៊ីម៉េល និងលេខសំងាត់ ដែលលោកអ្នក បានចុះឈ្មោះ កាលពីជំហានទី 3 រួចចុចប៊ូតុង Verify Address ជាការស្រច។ ប៉ុណ្ណេះ លោកអ្នក មានគណនី Apple ID ប្រើនឹងគេហើយ។
Apple-Account.19-200x300

Apple-Account.20-200x300

Apple-Account.21-200x300

Apple-Account.22-200x300

លេខប្រៃសណីយសំរាប់ខណ័្ឌផ្សេងៗនៅភ្នំពេញ:
Phnom-Penh-Postal-Codes-2

Advertisements

មតិ»

No comments yet — be the first.

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: